Aktuality / Prijatie Jozefa Rodáka

 

Primátor mesta Ján Holodňák prijal v utorok 18.júna 2013 Jozefa Rodáka, aby sa mu poďakoval pri príležitosti okrúhleho životného jubilea za jeho prácu. Primátor mu odovzdal Cenu primátora, malý darček a kyticu kvetov. Ako povedal, je rád, že môže prijať takú významnú osobnosť, ktorá pre mesto i región vykonala a ešte stále vykonáva obrovský kus práce. Zaželal mu ešte veľa zdravia, spokojnosti a tvorivých nápadov, ktoré by pretavil do kníh a publikácii. K blahoželaniu sa pripojil i zástupca primátora mesta Miron Mikita a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Známy historik PaedDr. Jozef Rodák pochádza z Krajnej Poľany, detstvo a mladosť prežil v Dobroslave. V roku 1965 sa vo Svidníku zriadilo Dukelské múzeum. Ako čerstvý absolvent vysokej školy nastúpil 1. augusta 1966 do tohto múzea, v ktorom pracoval do 31. decembra 2008. Začínal ako lektor na Dukle, potom bol vedúcim historicko-dokumentačného oddelenia, zástupcom riaditeľa a dlhé roky riaditeľom, neskôr vedúcim múzejného oddelenia Vojenského historického múzea VHÚ vo Svidníku. Teraz je na zaslúženom dôchodku. Je i naďalej veľmi aktívny a literárne činný. O živote a jeho práci sa dočítate viac na stránke mesta.            J. Mihalík

http://www.svidnik.sk/obcan/uspesni-jednotlivci/paeddr-jozef-rodak/

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.