Aktuality / Prijatie Jozefa Fabiana - riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest v Košiciach

 

Primátor mesta Ján Holodňák prijal v pondelok 30. júla 2012 riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest v Košiciach Jozefa Fabiana pri príležitosti životného jubilea. Primátor sa poďakoval jubilantovi za  jeho prácu a prínos pre okres aj mesto a zaželal mu mnoho šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote. Jozefa Fabiána ocenil Cenou primátora, malým darčekom a kyticou kvetov. Prijatia sa zúčastnil aj Ján Rico, vedúci strediska Svidník SSC IVSC Košice.
Ing. Jozef Fabian je dlhoročným pracovníkom SSC v Košiciach, kde pôsobil ako technik, technický námestník a neskôr ako riaditeľ. Významnou mierou sa podieľal na výstavbe a obnove cestnej siete v našom okrese i priamo vo Svidníku. Jeho výrazný podiel bol pri výstavbe Obchvatu mesta – preložky cesty I/34 Svidník, rekonštrukcii mosta cez Ladomírku, prieťahu štátnej cesty I/73 Svidník – Medzi osami i pri iných aktivitách napr. položenie nového koberca mestom, alebo technickej príprave ďalších etáp R4 Svidník – vyšný Komárnik, či Šarišský Štiavnik – Giraltovce.                              JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.