Aktuality / Prijatie Jaroslava Antoníka

 

V závere roka  2013 prijal primátor mesta Ján Holodňák náčelníka mestskej polície Jaroslava Antoníka pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Primátor sa Jaroslavovi Antoníkovi poďakoval za jeho doterajšiu prácu a zaželal mu ešte veľa zdravia, šťastia a pracovných i rodinných úspechov. Jubilantovi odovzdal ďakovný list,  malý darček a kyticu kvetov. Oslávencovi blahoželali aj zástupca primátora Miron Mikita, prednosta mestského úradu Vladimír Šandala a hlavný kontrolór Stanislav Fek.
Ing. Jaroslav Antoník sa narodil vo Svidníku, kde ukončil aj povinnú školskú dochádzku. Po jej ukončení nastúpil na štúdium do vojenského gymnázia v Banskej Bystrici a potom pokračoval na Vysokej vojenskej škole vo Vyškove. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do VÚ Terezín a od roku 1989 bol náčelníkom Mestskej polície vo Svidníku. Po prestávke sa v roku 2013 stal znova náčelníkom MsP.        J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.