Aktuality / Prijatie Jána Štefanišina

 Vo štvrtok 23.apríla 2015 prijal primátor mesta Ján Holodňák Jána Štefanišina pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Primátor sa Jánovi Štefanišinovi poďakoval za jeho doterajšiu prácu a zaželal mu ešte veľa zdravia, šťastia a pracovných i rodinných úspechov. Jubilantovi odovzdal ďakovný list,  malý darček a kyticu kvetov. Oslávencovi blahoželali aj čelní funkcionári DHZ vo Svidníku.
Ján Štefanišin  sa narodil v Rakovčíku, kde prežil svoju mladosť. Po ukončení SOU v Trnave pokračoval v štúdiu na STS Stropkov. Po ukončení základnej vojenskej služby nastúpil do bývalého OPKS Stropkov, neskôr pracoval v OP Reštaurácie Svidník a od roku 1987 až doposiaľ pracuje na Mestskom úrade vo Svidníku. Od roku 1989 je predsedom odborovej organizácie pri MsÚ vo Svidníku. Je Laureátom Makovickej struny, na ktorej sa zúčastnil 16-krát. Bol aktívnym členom divadelného súboru Lúč a speváckeho súboru Makovickij holos. Dvadsať rokov je aktívnym členom Dobrovoľného hasičského zboru vo Svidníku. Medzi jeho najväčšie záľuby patrí spev a turistika.    J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.