Aktuality / Prijatie farára Petra Marčáka

 

Primátor mesta Ján Holodňák prijal pri príležitosti okrúhleho životného jubilea rímskokatolíckeho farára Petra Marčáka, ktorému sa poďakoval za jeho prínos v oblasti duchovnej a spoločenskej vo Svidníku. Pri tejto príležitosti mu odovzdal ďakovný list za šírenie a rozvoj duchovnej kultúry, kyticu kvetov, malý darček a zaželal mu ešte veľa šťastia, zdravia a úspechov v jeho práci. Prijatia sa zúčastnil aj Vladimír Šandala, prednosta Mestského úradu vo Svidníku.
ThDr. Peter Marčák, PhD. Pochádza z Nižného Hrušova, kde prežil detstvo aj mladosť. V Michalovciach navštevoval gymnázium a v Bratislave ukončil vysokoškolské štúdium na Bohosloveckej fakulte. Na Filozofickej fakulte v Trnave pokračoval doktorandským štúdiom.
Druhé doktorandské štúdium vykonal v poľskom Ľubline. Začínal ako kaplán v Prešove, potom v Kračúnovciach a neskôr v Bardejove. Ako farár pôsobil najprv v Skrabskom, odkiaľ prišiel do Svidníka a je medzi veriacimi obľúbeným.         J. Mihalík   

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.