Aktuality / Prijatie duchovného otca Petra Tkáča pri príležitosti životného jubilea

Posledný novembrový týždeň prijal primátor mesta Ján Holodňák gréckokatolíckeho duchovného otca, Petra Tkáča, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Primátor mu zablahoželal a poďakoval za šírenie a rozvoj duchovnej kultúry v meste Svidník a všetko, čo v oblasti duchovného života pre veriacich v našom meste robí. Z rúk primátora si duchovný otec Peter Tkáč prebral Ďakovný list za šírenie a rozvoj duchovnej kultúry v meste Svidník a kyticu kvetov. Ku gratuláciám sa pripojil aj správca gréckokatolíckej farnosti Svidník – mesto, dekan Ján Pavlík.

Duchovný otec Peter Tkáč pôsobí vo Svidníku od roku 2011 ako výpomocný duchovný Svidník a duchovný správca nemocnice v meste Svidník. Je rodákom z Košíc, vyrastal a študoval v Prešove a pred príchodom do nášho mesta pôsobil vo farnostiach Vyšný Orlík,  Mikulášová, Štefurov a  mnohých iných.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.