Aktuality / Prijatie družstva ÚZ Slovenského červeného kríža vo Svidníku

 

V utorok 24. júla 2012 prijal primátor mesta Ján Holodňák družstvo Územného spolku Slovenského červeného kríža vo Svidníku, ktoré na Memoriáli Vladimíra Haryneka obsadilo 3. miesto. Memoriál má dlhodobú tradíciu a tohtoročná súťaž v poskytovaní prvej pomoci sa konala v Bratislave za účasti 22 družstiev. Primátor sa poďakoval úspešnému družstvu za výborný výsledok a úspešnú reprezentáciu mesta i regiónu a zaželal im ešte veľa úspechov nielen v súťažiach, ale aj v štúdiu a osobnom živote. Riaditeľovi ÚS SČK vo Svidníku Karlovi Kalinákovi sa primátor poďakoval za pomoc pri rôznych akciách konaných mestom napr. Primátorská kvapka krvi na Dňoch Svidníka, či 58. Slávnostiach kultúry Rusínov-Ukrajincov SR.
Naše družstvo mladých dobrovoľných záchranárov v Bratislave súťažilo v zložení:  kapitán Peter Zamborský, Monika Zribková, Jaroslava Hrinková (všetci Gymnázium DH Svidník), Eva Stašková (Gymnázium Stropkov), Stanislava Lukáčová a Filip Schrenk ( obaja Gymnázium Giraltovce). Bronzové družstvo na súťaži sprevádzali aj dve inštruktorky – rozhodkyne Adriana Mikušová a Edita Podaná.
Naši mladí záchranári sú úspešní už viac rokov, čo svedčí o dobrej práci v tejto oblasti na základných aj stredných školách, ako aj samotného ÚS SČK vo Svidníku.     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.