Aktuality / Prijatie Bohumila Kačmára

 V utorok 29. decembra 2015 prijal primátor mesta Ján Holodňák Bohumila Kačmára pri príležitosti životného jubilea. Primátor sa jubilantovi poďakoval za jeho doterajšiu prácu a zaželal mu ešte veľa zdravia, šťastia a pracovných i rodinných úspechov. Jubilantovi odovzdal ďakovný list za rozvoj mesta,  malý darček a kyticu kvetov. Oslávencovi blahoželal aj prednosta mestského úradu Vladimír Šandala a predseda odborov Ján Štafanišin.

MVDr. Bohumil Kačmár pochádza z Vyšného Hrabovca, kde prežil aj svoju mladosť. Po ukončení gymnázia v Stropkove, vyštudoval Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Jeho prvým zamestnávateľom bol Krajský plemenársky podnik Košice, závod Svidník. V rokoch 1990 – 1993 bol poslancom SNR SR resp. NR SR. Ako súkromný podnikateľ pôsobil do roku 1999. Zástupcom prednostu Okresného úradu vo Svidníku bol do roku 2004, potom pracoval na Úrade práce vo Svidníku. Od roku 2010 do roku 2012 bol prednostom Obvodného úradu vo Svidníku a od roku 2012 pracuje na Mestskom úrade vo Svidníku. Jeho koníčkom je šport a záhradkárčenie.    J.Mihalík 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.