Aktuality / Prijatie Antona Pavlíčeka

 

Prijatie Antona Pavlíčeka
 
22.júna prijal primátor mesta Ján Holodňák farára rímsko-katolíckej farnosti vo Svidníku Mgr. Antona Pavlíčeka, ktorý odchádza na inú farnosť. Pri tejto príležitosti mu odovzdal primátor ďakovný list a malú spomienkový darček, aby mu pripomínal Svidník. Primátor sa poďakoval Antonovi Pavlíčekovi za jeho prácu, dobrú spoluprácu s mestom a zaželal mu veľa pekných chvíľ v novej farnosti. Anton Pavlíček nastúpil na rímsko-katolícku farnosť pred piatimi rokmi a za ten čas urobil veľa práce, najmä s deťmi a mládežou. Ako sa farár Anton Pavlíček vyjadril, aj napriek množstvu vynaloženej práce, najmä s rómskymi spoluobčanmi a deťmi, nepodarilo sa uskutočniť všetky plány, ktoré si predsavzal. Poďakoval sa za ústretovosť mesta pri riešení mnohých veci, pričom povedal, že vo Svidníku sú výnimoční ľudia, váži si ich a verí, že sa s nimi ešte neraz stretne.            JM        

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.