Aktuality / Prijatie Anny Stojákovej

 

Prijatie Anny Stojákovej
 
Pri príležitosti odchodu do dôchodku prijal primátor mesta Ján Holodňák zamestnankyňu mesta Annu Stojákovu, ktorá bola dlhoročnou zamestnankyňou na mestskom úrade vo Svidníku. Pri tejto príležitosti jej poďakoval za doterajšiu prácu a zaželal jej veľa zdravia a spokojnosti a veľa rokov na zaslúžilom odpočinku v kruhu svojich najbližších. Primátor potom odovzdal Anne Stojákovej ďakovný list, kyticu kvetov. K poďakovaniu sa pripojil aj predseda odborového zväzu Ján Štefanišin kyticou kvetov a malou pozornosťou.       JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.