Aktuality / Prezentácia knižných publikácií s vojnovou tematikou

V stredu 18. januára prijalo vedenie mesta pozvanie Vojenského historického ústavu Bratislava, Klubu vojenskej histórie Beskydy a Podduklianskej knižnice vo Svidníku na slávnostnú prezentáciu dvoch knižných publikácií "Karpatský front 1914-1918" a "Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1 s podnázvom Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914-1918", ktorá sa konala v priestoroch Podduklianskej knižnice.

Autori oboch publikácií sa k pozvaným hosťom prihovorili a v krátkosti priblížili obsah a proces tvorby spomínaných knižných diel. V publikáciách je zahrnutá história z obdobia prvej svetovej vojny a odborné štúdie od viacerých autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Slovo dostal aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák, ktorý autorom poďakoval, ocenil ich prácu a knihám zaželal veľa spokojných čitateľov. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.