Aktuality / Prejav úcty seniorom nášho mesta

Mesiac október sa spája s prejavom úcty k starším. K tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie a k tým, ktorí nám láskavo predávajú svoje skúsenosti a múdrosti.


Pri tejto príležitosti sa aj v našom meste uskutočnilo slávnostné posedenie seniorov, ktorí prijali pozvanie primátora mesta Ing. Jána Holodňáka a zišli sa v piatok, 28. októbra 2016, v jedálni ZŠ Komenského. Pre svidníckych seniorov bol pripravený pestrý kultúrny program, malé pohostenie i milý darček. V úvode primátor mesta našich seniorov srdečne privítal a v príhovore im vyslovil veľkú úctu a vďaku za všetko, čo pre nás a naše mesto urobili. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ v živote, veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.


V programe vystúpil FS Olšavčan z Nižnej Olšavy, ktorý sa predstavil zaujímavým a veselým programom, plného spevu, tanca i humorného slova. Veľký potlesk všetkých prítomných naznačoval, že vystúpenie folkloristov Olšavčanu sa im veľmi páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.


Veríme, že si naši seniori v príjemnej atmosfére zaspomínali na spoločne prežité obdobie svojej mladosti, dospelosti ale aj jesene života a odniesli so sebou pocit, že sú ešte stále dôležitým článkom v našej spoločnosti.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.