Aktuality / Prednosta KŠÚ navštívil ZŠ Karpatskú

 

Prednosta KŠÚ navštívil ZŠ Karpatskú
 
V utorok 21. februára 2011 navštívil prednosta Krajského školského úradu v Prešove Vladimír Kaliňák, spolu s predsedníčkou Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Marcelou Ivančovou a prednostom Mestského úradu vo Svidníku Vladimírom Šandalom, Základnú školu na Karpatskej, aby sa osobne presvedčili o postupe prác na rekonštrukcii strechy a podlahy v telocvični. Finančné prostriedky na odstránenie havarijnej situácie strechy telocvične na základe žiadosti Mesta Svidník, pridelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cestou KŠU v Prešove.
Prednosta KŠÚ v Prešove Vladimír Kaliňák, poslankyňa  MsZ vo Svidníku Marcela Ivančová i prednosta MsÚ si prezreli doposiaľ prevedené rekonštrukčné práce a vyjadrili spokojnosť s odstraňovaním havarijnej situácie, pričom práce mohli byť ukončené ešte skôr, ale zabránili tomu veľmi zlé poveternostné podmienky. Zaujímali sa aj o celkový stav školy, jej plány, výchovno-vzdelávací proces a pozreli aj ďalšie nedostatky havarijného charakteru, o ktorých ich informoval riaditeľ školy Július Paňko, ktorý sa poďakoval za pomoc pri odstraňovaní havarijnej situácie na škole a tým zabráneniu ďalších škôd.                       JM

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.