Aktuality / Pre mamy a ich deti

 V ZUŠ vo Svidníku sa uskutočnil seminár v rámci projektu spolufinancovaného EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Úspešným prijímateľom je mesto Svidníka a partnerom poľská Gmina Zagorz. V rámci tohto projektu sa postavili dve detské ihriská na uliciach Karpatská a Mládeže a v MŠ gen. Svobodu bolo zriadené centrum matiek.

Primátor mesta Ján Holodňák poďakoval partnerovi Gmine Zagorz i PSK za pomoc a ústretovosť pri realizácii projektu a verí, že budeme pokračovať v spolupráci pri ďalších projektoch. Žiadosť o NFP bola predložená na PSK v roku 2012, v roku 2013 bola zaradená do rezerv žiadateľov a riešená bola v januári 2015. Celkové rozpočet projektu je 54 181 €, dotácia z ERDF je 46 054 €, zo ŠR SR 5 418 € a vlastné náklady mesta sú 2709 €. Dodávateľom sú firmy H.K.K. mont, s.r.o. Svidník a JUMI-Stav, s.r.o. Svidník.     J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.