Aktuality / Pracovné stretnutie vo Swidniku

 

Pracovné stretnutie vo Swidniku
 
Delegácia vedenia mesta navštívila partnerské mesto Swidník, aby deklarovala spoluprácu oboch Svidníkov. Počas pracovného stretnutia rokovali s primátorom Swidnika Waldemarom Jaksonom, ktorý je primátorom Swidnika od roku 1998, vedením mesta i poslancami. Počas stretnutia sa naša delegácia zaujímala najmä o kultúrnu a sociálnu oblasť., pričom sa už dohodli na užšej spolupráci základných umeleckých škôl v obidvoch mestách. Naša delegácia navštívila aj denné centrum pre seniorov, ktoré má vysokú úroveň. Zdarma poskytuje cvičenia, rôzne druhy terapií i právnika, ktorý taktiež zdarma poskytuje právne služby všetkým seniorom. Vedenie Svidníka počas návštevy nazbieralo mnoho podnetných návrhov v oblasti kultúry a sociálnej oblasti a dohodli sa už aj na niektorých konkrétnych krokoch. O ich stretnutí informovalo aj Rádio Lublin. V najbližšom období opätuje návštevu poľský Swidnik, kde by sa mali dohodnúť ďalšie konkrétne kroky spolupráce.           JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.