Aktuality / Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov

Vo štvrtok, 9.3.2017 sa v kancelárii primátora konalo pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov Ing. Vojtechom Kačalom. Predmetom stretnutia bolo dokončenie projektovej dokumentácie projektu zateplenia budovy MŠ Ľ. Štúra podľa podmienok OP KŽP.

Stavoprojekt s.r.o. Prešov je architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť poskytujúca komplexné služby investorom, stavebným firmám a vlastníkom nehnuteľností. Zabezpečuje kompletnú projektovú dokumentáciu a v minulom období sme s touto spoločnosťou spolupracovali pri rekonštrukcii Domu kultúry Svidník, pešej zóny, výstavbe bytového domu B6 a bytov nižšieho štandardu, rekonštrukcii Domu európskej kultúry, ZŠ Komenského a ZŠ 8. mája. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.