Aktuality / Pracovné stretnutie primátora a riaditeľa ZPS a DSS

 

Primátor mesta Ján Holodňák a riaditeľ Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Štefan Čarný sa v pondelok 25. januára stretli na pracovnej porade, na ktorej jednali a hovorili o sociálnej politike mesta a jej ďalšom smerovaní a o starostlivosti o staršiu generáciu v meste Svidník.
Bola dohodnutá úzka spolupráca medzi mestom a ZPS a DSS, o spoločnom monitorovaní aktuálnej situácie a promptnej reakcii na požiadavky seniorov mesta. Prejednávali aj otázky havarijného stavu ciest a chodníkov vo volebnom obvode č. 1, kde bude potrebné opravovať cestu a chodníky na Kukorelliho ulici a hovorili aj o otázkach, ktoré sa týkajú cintorína. J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.