Aktuality / Pracovné stretnutie o projekte cyklotrás

V stredu 15. júna sa v zasadačke MsÚ stretli zástupcovia mesta Svidník, Giraltovce a okolitých obcí  so zástupcami poľskej strany. Nosnou témou pracovného stretnutia bol záujem oboch strán o čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov na vybudovanie cyklotrás, ktoré by prepájali územie Wisloki a územia okresu Svidník. Na stretnutí bola prítomná aj zástupkyňa Miestnej akčnej skupiny Dukla Viera Dujakovičová a riaditeľ RRA Svidník Miron MIkita. Výsledkom stretnutnia bola príprava mapového zobrazenia cyklotrás. Obe strany sa dohodli na ďalšom stretnutí v najbližších dňoch, kde by sa bližšie špecifikovali požiadavky slovenskej aj poľskej strany. 

Vedenie mesta Svidník má mimoriadny záujem na zrealizovaní mestskej cyklotrasy a veľký záujem o prepojenie do okolitých obcí. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.