Aktuality / Pracovné stretnutie o Európskej kultúrnej trase za účasti Svidníka

 V pondelok 30.5.2016 sa v Prešove konalo pracovné stretnutie zástupcov poľského mesta Jaroslaw a mesta Svidník s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom a vedúcim Inovačného partnerského centra Petrom Dorčákom. Nosnou témou stretnutia bolo vytváranie „Európskej kultúrnej trasy„ smerujúcej z Poľska cez Slovensko do Maďarska. Mesto Jaroslaw za podpory mesta Svidník má záujem zapojiť sa do Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko v rámci projektov, prostredníctvom ktorých je možnosť získať finančnú podporu z fondov EÚ. Vytvorenie kultúrnych trás je zvlášť dôležité pre uchovanie európskej identity, kultúry a spoločného kultúrneho dedičstva.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.