Aktuality / Pracovné stretnutie na podporu menej rozvinutých okresov

V stredu, 11. mája sa v zasadačke OÚ Svidník uskutočnilo pracovné stretnutie o tvorbe Akčného plánu, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák. Nosnou témou stretnutia, ktorú predkladal Ing. Štefan Chudoba bol „Akčný plán rozvoja okresu Svidník“, v rámci ktorého je nutné vypracovať niekoľko konkrétnych projektov potrebných na realizáciu procesov a aktivít napomáhajúcich k znižovaniu nezamestnanosti, naštartovaniu miestnej ekonomiky a zviditeľneniu nášho krásneho regiónu.
Stretnutie organizovalo Ministerstvo financií ako jedno z ďalších stretnutí na dopracovanie sa k vyhotoveniu Akčného plánu pre okres Svidník. Ďalšie pracovné stretnutia budú so zvýšenou intenzitou prebiehať na úrovni pracovnej skupiny, ktorá ma za cieľ vypracovať Akčný plán do septembra tohto roka.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.