Aktuality / Pozvánka na oslavy 85. výročia vzniku hasičstva

 

Pozvánka na oslavy
 
Primátor mesta Ján Holodňák a Dobrovoľný hasičský zbor vo Svidníku
 
Vás pozývajú
 
na oslavy 85. výročia vzniku hasičstva vo Svidníku,
 
ktoré sa uskutočnia v nedeľu 7. augusta 2011.
 
Program osláv:
 
900       -          Slávnostný pochod mestom v doprovode dychovej hudby,
                        prehliadka hasičskej techniky (z parkoviska nemocnice).
 
915       -          Položenie kytice k Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu.
 
930       -          Posviacka zástavy DHZ Svidník na pešej zóne,
                        odovzdanie ocenení.
 
1030     -          Presun účastníkov osláv na futbalový štadión.
 
1100     -          Ukážka požiarneho útoku starou hasičskou technikou.
 
1115     -          Začiatok 18. ročníka medzinárodnej súťaže hasičských družstiev
                        „O pohár primátora mesta Svidník“. Súťaží sa v kategóriách muži a ženy.
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Pavel Gojdič
                                                                                              MsÚ Svidník
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.