Aktuality / Požehnali mestskému úradu

 

Vo štvrtok 10. januára 2013 navštívili mestský úrad vo Svidníku duchovní otcovia Marek Pulščák a Peter Marčák, ktorý svätenou vodou požehnali priestory mestského úradu a posvätenou kriedou napísali na dvere skratky, ktoré znamenajú Kristus nech žehná tento dom. Prijal ich primátor mesta Ján Holodňák a prednosta mestského úradu Vladimír Šandala.
Spolupráca s cirkvami je v našom meste veľmi dobrá, o čom svedčí mnohý rad podujatí, ktoré  spolu organizovali. Prítomní vyslovili presvedčenie, že i naďalej budú spoluprácu rozvíjať a navzájom si pomáhať.             J. Mihalík      

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.