Aktuality / Pozdrav Svidníčanom od Zoe Klusákovej – Svobodovej

 

Pozdrav Svidníčanom od Zoe Klusákovej – Svobodovej
 
Dcéra arm.gen. Ludvíka Svobodu Zoe Klusáková – Svobodoová sa živo zaujíma o dianie v našom meste, chce mať s ním stály kontakt a rada si prečíta všetky informácie, ktoré prinášajú naše regionálne noviny.
V liste , ktorý mi zaslala bezprostredne po oslavách 67. výročia oslobodenia Svidníka sa okrem iného uvádza. : „ Články Podduklianskych noviniek a novín Dukla o generálovi Oldřichovi Kvapilovi som oskenovala a poslala jeho rodine , synovi a manželke Márii. Veľmi sa potešili. Jeho vnučka Eliška mi povedala : Môj dedko , pokiaľ bol zdravý , cestoval na Duklu často a veľmi rád. Pani Kvapilová sa veľmi ťažko pohybuje za pomoci chodítka, trápi ju chrbát . Takmer pol roka bola na liečení v nemocnici v starostlivosti svojho syna , Milana Kvapila , profesora Karlovej univerzity , primára internej fakultnej nemocnice. . Pani Mária Kvapilová za slobodna Pišlová , bola zdravotníčkou už v Sokolove , kde bola ranená a na Dukle slúžila ako radistka v teréne.
Na oslobodenie Svidníka sme spomínali na schôdzi Klubu veteránov 1. čsl. armádneho zboru pri Českej obci legionárskej a tiež na schôdzi pražského Združenia Volyňských Čechov, ktorí sa schádzajú raz za mesiac.
Chcela by som vám , všetkým Svidníčanom , zablahoželať k výročiu oslobodenia , ktoré ste oslávili vo štvrtok 19. januára 2012. A čo iné Vám môžem zaželať , ak nie to , aby už nikdy cez vaše územie neprešla vojnová smršť, ktorú musela vaša staršia generácia v minulom storočí prežiť v krátkej dobe dvakrát za sebou.
Viem si predstaviť , že v tomto období sú kopce v okolí Svidníka krásne , pod snehovou perinou . Veľmi srdečne vás pozdravujem a prajem všetko najlepšie“ , končí svoj list Zoe Klusáková – Svobodová.    
                                                                                                                                                                                 P.G.           

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.