Aktuality / Poľskí novinári sa zaujímali o úspešný projekt rekonštrukcie ľadovej plochy vo Svidníku

V stredu 27. apríla prijal primátor mesta Svidník 15 novinárov, ktorí v dňoch 26-28. apríla absolvovali poznávaciu cestu po úspešných projektoch Karpatského euroregión. Na pracovnom stretnutí boli prítomní redaktori z TV Objektiv, z TV Polska i z poľského rádia Rzeszow a VIA radio.

Poľskí novinári absolvovali pracovné stretnutia vo viacerých mestách, ktoré realizovali projekty a hlavnou koordinátorkou Irenou Steciak z Urzadu Marszalkowského Województwa Podkarpackiego bol vybratý projekt rekonštrukcie ľadovej plochy vo Svidníku. O realizácii samotného projektu novinárov informoval Ing. Ľubo Čepan, vedúci odboru VDŽPaRR, ktorý ich sprevádzal pri obhliadke klziska. Primátor mesta Svidník Ján Holodňák prítomným novinárom priblížil spoluprácu mesta Svidník so zahraničnými partnermi a zároveň aj priblížil viacero projektov, ktoré sa podarilo uskutočniť.

Medzi projekty s poľskými partermi patrí rekonštrukcia Domu kultúry, ľadovej plochy, realizácia detských ihrísk i environmentálny projekt EKOPIKNIK. Mesto Svidník sa v súčasnosti zaujíma o realizáciu projektu na vytvorenie cyklistických chodníkov a veríme, že výzvy nám umožnia zaujímať sa o rekonštrukcie amfiteátra.

Mesto Svidník má významnú polohu na ceste Vyšný Komárnik - Barwinek najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľska, ale má tiež strategické umiestnenie na ceste Via Carpatia, ktorá prechádza cez Litvu, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Grécka a nazýva sa tiež cestou budúcnosti pre východnú Európu. Práve naša poloha nás predurčuje na spoluprácu s poľskými partnermi a veríme, že aj v spolupráci s Eurokarpatským regiónom a powiatom Rzeszow budeme môcť v meste Svidník realizovať ešte mnoho výborných projektov.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.