Aktuality / Pokrstili knihu Michala Hudáka

 V Podduklianskej knižnici vo Svidníku pokrstili knihu Michala Hudáka „História Svidníka vo fotografiách Mgr. Michala Hudáka 1355-2014“. Na krste knihy sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, ktorý spolu s autorom Michalom Hudákom knihu pokrstili žltými lupeňmi púpavy. Na krste knihy sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia štátnych a verejných ustanovizní, zástupcovia spoločenských organizácií, zamestnanci mestského úradu i občania. V knihe je 700  historických, dobových ale i súčasných fotografií, ktoré mapujú a dávajú možnosť spoznať históriu i súčasnosť mesta. V programe sa predstavilo trio Tropar.

Michal Hudák sa narodil v Čertižnom, okres Medzilaborce. Po absolvovaní Pedagogického gymnázia v Medzilaborciach  a Pedagogickej fakulty v Prešove začal pracovať ako učiteľ v Bukovciach, neskôr v Stropkove a od roku 1969 až do odchodu do dôchodku učil na bývalej 2. Základnej škole vo Svidníku.  Je známym fotografom a tomuto koníčku sa venuje už od roku 1955. Svoje fotografie vystavoval doma aj v zahraničí a je členom Zväzu slovenských fotografov. Michal Hudák je aj veľkým cestovateľom, keď navštívil 58 krajín sveta v Európe, Amerike a Ázii. Dvakrát bol aj za polárnym kruhom, naposledy v roku 2011.  Venuje sa aj filmovaniu, zberateľstvu (má veľkú zbierku samorastov) a ďalším svojim záľubám i v pokročilom veku.    J.Mihalík       

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.