Aktuality / Podpis zmluvy o dielo pri rekonštrukcii Mš na Ul. gen. Svobodu

 

Vo štvrtok, 5. apríla 2018 obdŕžalo mesto Svidník pozitívnu správu z kontroly dokumentácie verejného obstarávania stavby "Svidník - MŠ na Ul. gen. Svobodu - zateplenie". Včera, 12. apríla 2018 podpísal primátor mesta Svidník Ján Holodňák zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom EKO SVIP s.r.o. Sabinov.

Následným krokom po podpise zmluvy o dielo a jej zverejnení je poslanie  na kontrolu na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Po úspešnej kontrole odovzdáme stavenisko dodávateľovi. Predpokladáme, že stavba sa bude realizovať v 2. štvrťroku tohto roka.

Tešíme sa, že deti v meste Svidník a aj ich učiteľky budú mať čoskoro zateplenú budovu a lepšie prostredie pre každodennú činnosť v materskej škole. 

Minulý týždeň komunikoval primátor mesta Svidník aj so zástupcami spoločnosti Metrostav Slovakia a. s., ktorá bude realizovať zatepľovanie materských škôl na Ul. Ľ. Štúra a na Ul. 8. mája. V súčasnosti prebieha kontrola dokumentácii verejných obstarávaní, po jej ukončení sa budú uzatvárať zmluvy o dielo s uvedeným dodávateľom.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.