Aktuality / Podoby osláv MDŽ vo Svidníku

Medzinárodný deň žien má hlbokú tradíciu aj v našom meste Svidník. Pri príležitosti tohto sviatku sa primátor mesta Svidník Ján Holodňák prihovoril ženám seniorkám a neskôr aj ženám, ktoré prišli 9. marca na program do Domu kultúry vo Svidníku.

Primátor Ján Holodňák: "Žena je nositeľkou života a pre mňa aj nositeľkou lásky a harmónie. Matky, dcéry i partnerky sú našimi múzami, našou motiváciou pre zlepšovanie sa, pre Vás ženy sa dokážeme prekonávať a byť starostliví. Ženy si zaslúžia našu hlbokú úctu a mojim úprimným vyznaním je, že ženy si mimoriadne vážim a obdivujem.“

Ženy seniorky sa potešili vystúpeniu Heligonkárov zo Svidníka a ženy v Dome kultúry šarmantnej stálici na slovenskej pop scéne Ottovi Weiterovi, ktorý určite nejednej dáme pohladil dušu a potešil myseľ. Program pre svoje klientky si pripravili aj v Senior Dome Svida v podaní žiačok zo ZŠ na Ul. Komenského. Neodmysliteľne k MDŽ patrí aj kvetina a tú dámy dostali priamo z rúk primátora mesta.

Primátor mesta Ján Holodňák a poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič navštívili 8. marca niektoré školské a predškolské zariadenia v meste Svidník, aby zablahoželal učiteľkám, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnankyniam škôl k sviatku MDŽ.

 

 

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.