Aktuality / Podnikateľ Juraj Leško bol prijatý u primátora mesta Svidník

Začiatkom mesiaca október prijal primátor mesta Svidník Ján Holodňák pri príležitosti okrúhleho životného jubilea podnikateľa Juraja Leška. 

Pán Leško je úspešný svidnícky podnikateľ v oblasti stavebníctva, ktorý svojou prácou prispieva k rozvoju mesta a rovnako vytvára praconé miesta, ktoré si v našom meste veľmi vážime. Podnikateľ sa svojou prácou podieľal na rôznych dôležitých výstavbách v našom meste, za všetky spomenieme vybudovanie parkoviska pri Dome smútku, alebo stavba jedného bytového domu na Festivalovej ulici. 

Oslávencovi primátor mesta poďakoval za prínos pre mesto Svidník, poprial mnoho práce, spokojných klientov a zdravie, ktoré je najcennejšie v živote. Juraj Leško si pri tejto príležitosti prevzal z rúk primátora Ďakovnú plaketu za rozvoj mesta Svidník. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.