Aktuality / Počas MDD boli ocení žiaci svidníckych škôl za výnimočnú reprezentáciu školy i mesta.

Medzinárodný deň detí je krásnym sviatkom pre deti, ale aj pre rodičov a učiteľov, ktorí sa denno denne venujú práve deťom. Na námestí Svidníka sa deti zabávali v piatok 3.júna a užili si mnoho atrakcií, ktoré pre nich pripravilo Centrum voľného času v spolupráci s Gymnáziom DH vo Svidníku, Ozbrojenými silami SR a Slovenským Červeným krížom, územný spolok Svidník.

Počas programu na pešej zóne sa konalo oceňovanie 17 žiakov zo svidníckych škôl, ktorí dosiahli výnimočný úspech. Ocenení žiaci sa zapísali do pamätnej knihy mesta Svidník, z rúk primátora si prevzali Ďakovný list a vedúca odboru ŠKŠaM im odovzdala písací set na pamiatku. 

Ocenení žiaci sú:

1. Peter Pukalec, žiak Materskej školy gen. Svobodu
2. Chiara Bobáková, žiačka 7.b triedy ZŠ Komenského
3. Laura Kuzmová žiačka, 8.a triedy ZŠ Komenského
4. Ľuboš Jackanin žiak, 8.b triedy ZŠ Komenského
5. Tomáš Vateha žiak 6.a triedy ZŠ Komenského
6. Alexandra Dzurová, žiačka 7.b triedy ZŠ 8. mája
7. Juliána Krempaská, žiačka, 4 ročníka ZŠ 8. mája
8. Alexandra Štoffová, žiačka 8. ročníka ZŠ Karpatská
9. Ľubomír Mihalkanin, žiak 4. ročníka ZŠ Karpatská
10. Alex Uhrín, žiak 5. ročníka ZŠ Karpatská
11. Richard Harakaľ, žiak 5. ročníka ZŠ Karpatská
12. Miriam Jalčáková, žiačka CZŠ sv. Juraja
13. Natália Kurilová, žiačka Základnej umeleckej školy
14. Timea Palidrabová, žiačka Základnej umeleckej školy
15. Samuel Piršč, žiak Základnej umeleckej školy
16. Radka Klučárová, žiačka Základnej umeleckej školy
17. Ľuboš Jakočko,  žiak Základnej umeleckej školy 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.