Aktuality / Plenér v Medvediom

Poľsko - slovenský kultúrny jarmok pokračoval plenérom, ktorý sa konal v penzióne v Medvediom. Na plenéri sa zišli maliari zo Svidníka a okolia spolu s maliarmi zo Strzyzowa. Na mestskom úrade vo Svidníku ich prijal primátor mesta Ján Holodňák s vedením mesta a oboznámili ich s našim mestom a regiónom. Dva dni maliari tvorivo pracovali a ich diela sa vystavujú teraz v Strzyzowe. Otvorenia výstavy sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, spolu s vedúcou odboru MsÚ Vierou Dercovou, ktorý odovzdal cenu primátora bývalému primátorovi Strzyzowa Marekovi Slivinskému, za dlhoročný rozvoj spolupráce vo rôznych oblastiach medzi oboma partnerskými mestami. 17. mája 2015 sa výstava presunie do Svidníka, kedy sa uskutoční jej otvorenie v Dome kultúry vo Svidníku. Výstava potrvá do 31.5.2015.           J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.