Aktuality / Plánovanie činností s partnerským mestom Chrudim na rok 2017

Primátor mesta Ján Holodňák a zástupca primátora Peter Pilip prijali pozvanie starostu nášho partnerského mesta Chrudim Petra Řezníčka, aby na pôde mesta Chrudim zhodnotili doterajšiu spoluprácu a dohodli sa na jej formách v budúcom roku.

Primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora Peter Pilip a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová sa zúčastnili na pracovnom rokovaní na chrudimskej radnici, aby spoločne s vedením mesta Chrudim prebrali doterajšiu spoluprácu a diskutovali aj o konkrétnych možnostiach spolupráce na rok 2017. O tom, že spolupráca s partnerským českým mestom Chrudim je veľmi aktívna, svedčí aj rad akcií, ako vystúpenie chrudimského speváckeho zboru Kiesse Nzamba na Dňoch Svidníka, účasť chrudimského družstva na súťaži vo varení pirohov, odkiaľ si odniesli aj I. miesto i spolupráca dobrovoľných hasičských zborov oboch miest. Družobné vzťahy si udržiavajú aj stredné školy oboch miest, ktoré si odovzdávajú svoje poznatky i skúsenosti a to aj formou výmenných pobytov. V tomto roku naše mesto navštívili chrudimskí poslanci na čele so starostom Crudimi, aby sa v rámci fungovania samosprávy mesta navzájom podelili so svojimi skúsenosti a získali nové.

Obe partnerské mestá taktiež hľadajú možnosti spolupráce prostredníctvom možných výziev na projekty Medzinárodného vyšehradského fondu a to na úrovni miest, obcí alebo podnikateľských subjektov. 

V budúcom roku plánujeme v rámci dobrých partnerských vzťahov zrealizovať mládežnícky medzinárodný futbalový turnaj, a to za účasti špičkových futbalových klubov Sparta Praha, Bohemians Praha, Slavia Praha a Baník Ostrava, ktorý našich mladých futbalistov určite obohatí a prinesie im množstvo nových skúseností. Zároveň plánujeme aktivity aj pre svidníckych mládežníckych hokejistov, kde sa v budúcom roku chystáme zrealizovať týždňový kondičný pobyt v Chrudimi. V rámci dobrej spolupráce chceme spojiť i umenie oboch miest a to prostredníctvom nášho FK Makovica a chrudimského súboru, výsledkom ktorého by mal byť krásny koncert určený verejnosti.  

Pozvanie od primátora Chrudimi Petra Řezníčka dostali aj svidnícki seniori, ktorí budú mať možnosť v budúcom roku bližšie vidieť a spoznať krásy nášho partnerského mesta. 

Stretnutie primátorov oboch miest sa však nieslo aj v predvianočnom duchu, vyvrcholením ktorého bolo spoločné rozsvietenie vianočného stromu na Resselovom námestí, na ktoré sa prišlo pozrieť niekoľko tisícové chrudimské publikum. Primátor mesta Svidník Ján Holodňák Chrudimčanov pozdravil, ocenil výbornú vzájomnú spoluprácu a zaželal im krásne a požehnané vianočné sviatky. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.