Aktuality / Piatkové kosenie násypu

 Mesto Svidník je krásne zelené mestečko, ktoré udržiavajú technické služby pravidelným kosením. Pracovníci TS kosia mesto počas celej sezóny, no nezabúda sa aj na lokality, ktoré nie sú v správe mesta, ale slúžia širokej verejnosti. Tak je to aj v prípade násypu, ktorý je prioritne protipovodňovou zábranou, ale je aj obľúbenou rekreačnou zónou. Uplynulý týždeň v piatok, 8. júna pokosili technické služby lokality násypu pri vodopádoch, ktoré najviac využívajú občania. Kosenie prebiehalo aj so zberom zeleného odpadu. Všetky práce spojené s násypom sú v správe Povodia Bodrogu, ale po dohode s týmto podnikom dokáže mesto promptne reagovať na požiadavky občanov a upraviť najviac využívané priestory.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.