Aktuality / Petičný výbor o R4

 V stredu 10. septembra 2014 sa zišli vo Svidníku členovia petičného výboru „Občianskej iniciatívy“, aby sa dohodli na ďalšom postupe pri riešení dôležitých otázok v našom regióne pod Duklou. Združenie miest a obcí pod Duklou na svojom okresnom sneme 27. marca 2014 uznesením schválilo zorganizovať podpisovú akciu za urýchlené začatie výstavby R4 - Prešov- Vyšný Komárnik, štátna hranica v červenom variante. Nevyhovujúca cestná infraštruktúra v našom regióne, chýbajúca železničná doprava i rýchlostná cesta a neúnosná kamiónová tranzitná doprava ohrozujú dennodenne životy občanov a ich majetok. Výstavba rýchlostnej cesty sa odďaľuje už viac ako 20 rokov, čoho následkom je nedostatok investorov a odliv mladých ľudí za prácou mimo región. Počas trvania podpisovej akcie sa  do petičných hárkov zapísalo viac ako 11 tisíc občanov okresu Svidník a viac ako 1000 občanov prešovského regiónu. Petičný výbor chce odovzdať podpisy „Občianskej iniciatívy“ na Úrad vlády SR a stretnúť sa s predsedom vlády, aby mu podali obšírnejšie informácie.   J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.