Aktuality / Petícia za zachovanie laboratórií vo svidníckej nemocnici

Medzi širokou odbornou i laickou verejnosťou rezonujú v týchto dňoch na celom Slovensku informácie o rušení nemocničných oddelení. Na zozname ohrozených je žiaľ, aj oddelenie Laboratórnej medicíny ako celku s úsekmi klinickej biochémie, hematológie a klinickej mikrobiológie v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, n.o. Za zachovanie našich laboratórií sa angažujú a na rôznych úrovniach rokujú primátor Ján Holodňák a poslanci MsZ, Mikuláš Krajkovič, poslanec NR SR, Peter Chudík, predseda PSK, naši poslanci vo VÚC i ďalší funkcionári a politici.
Vnútornú potrebu prispieť k záchrane oddelenia Laboratórnej medicíny cítia i všetci Svidníčania a obyvatelia okolitých obcí. Mesto Svidník zorganizovalo preto petíciu, v ktorej sa môžu občania podpísať pod túto výzvu: „My, občania mesta Svidník a jeho regiónu, nesúhlasíme s reorganizáciou (rušením, resp. prenájmom) laboratórií v nemocnici vo Svidníku a žiadame členov predstavenstva Spoločného zravotníctva, a.s. o ich zachovanie.“
Petícia sa rozbehla minulý štvrtok. Prvý deň ju podporilo okolo tisíc občanov. Podpis pod výzvu možno pridať na podpisové hárky pred mestským úradom, pred nemocnicou a pred obchodným strediskom Makoš.
Predsedom petičného výboru je primátor Ján Holodňák, členmi Ján Haľko, poslanec MsZ a Mária Čobirková. Ján Holodňák je zároveň poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu.

                                   
                                                                                                          Pavel Gojdič
                                                                                                          vedúci odboru MsÚ
                                                                                                          vo Svidníku
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.