Aktuality / Partnerská spolupráca s poľskými mestami

 Minulý týždeň bol veľmi zaujímavý a zároveň prospešný pre slovensko-poľskú spoluprácu. V stredu i v piatok absolvovala svidnícka delegácia na čele s primátorom Jánom Holodňákom tri priateľské stretnutia v partnerských mestách na poľskej strane. O vzájomnú spoluprácu so Svidníkom má záujem mesto Dukla i Strzyzów a v meste Krosno sa spolupráca premenila aj na konkrétne predstavy. Mestá podpísali dohody o mikroprojektoch v oblasti rozvoja turizmu a v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré bude predkladať poľský partner na schválenie.

V Euroregióne Karpaty je ešte veľké množstvo potenciálnych projektov, na ktorých podpore sa zhodli všetky zúčastnené mestá. Navyše nám pribudol nový partner a to mesto Zagórz, ktorého delegáciu privítal primátor vo svojej kancelárii v stredu, 20. februára.

Spolupráca s poľskými mestami sa už roky zhodnocuje ako veľmi úspešná a teda podporovaná mestom Svidník. V takejto medzinárodnej spolupráci na úrovni miest je základ dobrých vzťahov, podpory kultúry, športu i hospodárskeho rozvoja, a preto sa môžeme tešiť na návštevu delegácií z Poľska u nás. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.