Aktuality / Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

 

 Zákon č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (109 kB)
 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR (25 kB)
 Informácia pre voliča (38 kB)
 Voličský preukaz (52 kB)
 Voľba poštou - volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (76 kB)
 Voľba poštou - volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR (82 kB)
 Žiadosť o voľbu poštou (59 kB)

 
 
Volebné okrsky v meste Svidník pre voľby do NR SR
 
 
 
V meste Svidník sa voľby do NR SR uskutočnia v sobotu 10. marca 2012 od 7.00 do 22.00 hod. v siedmich volebných okrskoch.
 
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1: Spojená škola na ul. Centrálnej -  pre voličov bývajúcich na uliciach: Stropkovská, D. Millyho, SNP, Dlhá , V. Nejedlého, kpt. Pavlíka, Záhradná, Partizánska, Kukorelliho, Centrálna, gen. Svobodu 681 A1, 682 A2, 691 A5.
 
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2: Základná škola na ul. Karpatskej -  pre voličov bývajúcich na uliciach: Gen. Svobodu – bloky 683 A3, 684 A4, 692 A6, 698 A7, 699 A8, 700 A9, Karpatská - bloky 743 B1, 754 B2, 804 B3, 838 B4, 78421 BJ
 
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3: Gymnázium DH na ul. Centrálnej - pre voličov bývajúcich na uliciach: Dr. Goldbergera - bloky 248 L, 376 M, rod.domy ul. Dr. Goldbergera, Nábrežná - blok 371 N, 498, rod. domy ul. Nábrežná, Sovietskych hrdinov - bloky 372 O, 373 P, 374 ŠM, 240 H, 241 G, 106 F, 436, 437 Sov. hrdinov – areál lesného závodu, Stropkovská 375 K, Stropkovská – byt na novej pošte, Centrálna – byty VÚB, Kutuzovova - bloky 319 ŠM, 434 A2, 443 B, Komenského - bloky 444 C, 445 D, rod. domy ul. Komenského, rod. domy ul. Poštová.
 
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4: Dom kultúry na ul. Sovietskych hrdinov - pre voličov bývajúcich na uliciach: Bardejovská - bloky 358 A, 359 B, 360 C, byty – stará pošta, Čsl. armády - bloky 362 D, 363 E, 364 F, Pionierska 357, Duchnovičova 431 A1, Sovietskych hrdinov - bloky 355 A/18, 356 A, 163 E, 456-NsP, MUDr. Pribulu, Pavlovičova, Polyvkova, Festivalová 133      
 
VOLEBNÝ  OKRSOK Č. 5: Podduklianske osvetové stredisko na ul. Sovietskych hrdinov - pre voličov bývajúcich na uliciach: Komenského 461 E, Ľ. Štúra - bloky 462 K, 438 G, 441 H, 442 I, 489 V2, Mládeže 495 A, 8. mája 490 V1, 491 C, 492 B/4-7
 
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 6: Základná škola na ul. 8. mája -  pre voličov bývajúcich na uliciach: 8. mája – bloky 492 B/8-11, 493 F, 634 E, 635 D, 494 G, 637 H, 638 I, 8. mája - 686, 1416, Duklianska 642 K.
 
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7: Technické služby na ul. Budovateľskej - pre voličov bývajúcich na uliciach: Duklianska – bloky 641 J, 644 L, 648 M, 650 N, rod. domy ul. J. Gagarina, 1. mája, Budovateľská, T.H.Ševčenka, Lipová, part. Kmiťa, Makovická, čat. Nebiljaka, Pod lesom, Mierová, Hrabová, Sovietskych hrdinov – rodinné domy pri benzínovom čerpadle, Sov. hrdinov 628/112.
 
 
                                                                                                                                 Pavel Gojdič
                                                                                                                           vedúci odboru MsÚ

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.