Aktuality / Otvorenie výstavy "Výber z tvorby"

Vo štvrtok, 10.11.2016, sa v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku sprístupnila výstava dvoch svidníckych umelcov Kataríny Grúsovej a Jozefa Horkavého pod názvom "Výber z tvorby". Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý ocenil doterajšiu tvorbu oboch umelcov a zaželal im ešte veľa inšpirácie a tvorivých nápadov.

Jozef Horkavý v súčasnosti žije a tvorí vo Svidníku. Tvrdí, že bezprostredný kontakt s prírodou je pre človeka nesporne silným zážitkom a veľkou inšpiráciou. O to viac, keď tieto stretnutia sú znásobené profesionálnym poznaním a každodennou prácou. Jozef Horkavý rodák z Kečkoviec, vášnivý poľovník ich prežíva aj prostredníctvom emócií. Tie potom ústia do výtvarnej tvorby, ktorej výsledkom sú obrazy s krajinnými motívmi. Jemnými pastelovými tónmi sa snaží zachytiť náladu a svetlo, ktoré napĺňa rozľahlý priestor lúk, ohraničený horami. Neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorby sú aj konkrétne zvieratá, ktoré na svojich mnohých potulkách lesom osobne stretol.

Katarína Grúsová pochádza zo Svidníka, kde žije a tvorí. Krajina v jej podaní je dynamická, plnokrvná. Inšpiruje sa bezprostrednými pohľadmi do okolitej prírody. Pri tvorbe využíva teoretické a praktické vedomosti nadobudnuté štúdiom na Strednej umelecko-priemyselnej škole u akad. maliara Štefana Roskovanyiho. Nie sú pre ňu neznáme princípy lineárnej a svetelnej perspektívy, použitia diagonál pri tvorbe hĺbky priestoru, kompozičné princípy zlatého rezu a podobne. Katarína Grúsová je už niekoľko rokov aj aktívnou účastníčkou "plenérov" v Poľsku a na Slovensku. V rámci svojho pracovného pôsobenia dokonca sama organizuje stretnutie plenérovej maľby v blízkych Roztokoch. Okrem toho sa aktívne podieľa na výtvarnom živote vo Svidníku organizovaním a koncepčnou prípravou výstav domácich a zahraničných výtvarníkov.

Výstava výtvarných diel Kataríny Grúsovej a Jozefa Horkavého bude sprístupnená v POS Svidník do 5. decembra tohto roku. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.