Aktuality / Otvorenie školského roka

 

V pondelok 2. septembra 2013 sa začal školský rok 2013/2014. Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slávnostne privítali žiakov, pričom najväčšiu pozornosť pútali najmä najmenší žiaci – prváci, ktorí so záujmom sledovali dianie okolo seba spolu so svojimi rodičmi a niekde sa objavili aj slzičky. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnili: primátor mesta Ján Holodňák na ZŠ 8. mája, zástupca primátora Miron Mikita na ZŠ Komenského, prednosta mestského úradu Vladimír Šandala na ZUŠ a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová na ZŠ Karpatská. V príhovore primátor mesta Ján Holodňák privítal žiakov, rodičov i učiteľov a na začiatku nového školského zaželal všetkým veľa úspechov, radosti a potešenia z výsledkov žiakov v školskej a mimoškolskej činnosti, veľa trpezlivosti a porozumenia zo strany rodičov i učiteľov. Vyslovil presvedčenie, že všetci úspešne zvládnu školský rok, pričom sa mesto bude snažiť vytvoriť svojim školám čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Všetci prváci v meste dostali od primátora malý darček. V ZUŠ vďaka výťažku z aukcie Darte, prednosta MsÚ Vladimír Šandala prestrihol pásku rozšíreného pódia.
Do lavíc na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zasadnú v novom školskom roku: ZŠ Komenského 450 žiakov, z toho 43 prvákov, ZŠ 8. mája 378 žiakov a 38 prvákov a ZŠ Karpatská 190 žiakov, z toho 22 prvákov. V materských školách je počet zapísaných detí: MŠ 8. mája – 102, MŠ Ľ. Štúra – 149, MŠ gen. Svobodu – 92. ZUŠ by malo navštevovať do 800 žiakov.            J. Mihalík

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.