Aktuality / Otvorenie Rusínskeho festivalu a prvé divadelné predstavenie

Rusínsky festival už tradične so sebou prináša atraktívne výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov.

Štvrtý ročník bol zahájený 23. mája 2016 v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Otvorenia sa ujal Miloš Stronček, ako zástupca Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku. Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák, ktorý vyzdvihol význam organizovania tohto festivalu v mese Svidník. 

Následne sa konala beseda s Oľgou Glosíkovou, riaditeľkou SNM-Múzeum rusínskej kultúry z Prešova. Pani Glosíková hovorila o šírení rusínskej kultúry a vyzdvihla významný prínos Svidníka pre uchovávanie tradícií Rusínov na Slovensku. 

V utorok 24. mája si žiaci základných škôl vo Svidníku mohli vychutnať ľudovú rozprávku Divčatko a žebrak, ktoré sa nieslo pod taktovkou scenáristky Ľudmili Šandalovej a režisérky Dariny Markovej. Predstavenie okúzlilo hereckými výkonmi žiakov ZUŠ Svidník i krásnym rusínskym jazykom v tradičnej rozprávke. Pri tejto príležitosti bol odovzdaný aj Ďakovný list primátorovi Svidníka Jánovi Holodňákoví za podporu pri realizovaní divadielka a pri šírení rusínskej kultúry.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.