Aktuality / Otvorenie Putovnej výstavy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v SNM-MUK vo Svidníku

21. marca 2017 sa v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku otvorila Putovná výstava Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorú v rámci projektu "Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského pohraničného regiónu (COPESU)" pripravila Regionálna rozvojová agentúra Svidník. Výstavu tvorí niekoľko desiatok fotografií, ktoré zachytávajú život na Zakarpatskej Ukrajine, videný očami študentov Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Cieľom tejto výstavy je nielen ukázať tvár dnešného Zakarpatska, ale aj zvýšiť povedomie o ňom ako o regióne, ktorý je nám duchovne i mentálne blízky. Výstava bude v našom meste sprístupnená do 6. apríla 2017 a potom sa presunie do Užhorodu, kde ju budú môcť vzhliadnuť študenti aj učitelia Užhorodskej národnej univerzity, ktorá je ukrajinským partnerom projektu.

Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý spolu s riaditeľom SNM-MUK Svidník Jaroslavom Džoganíkom a riaditeľom RRA Svidník Mironom Mikitom privítali návštevníkov výstavy a aj zástupcov rachovského občianskeho združenia, na čele s Jaroslavom Duminom, bývalým primátorom nášho partnerského mesta na Ukrajine Rachov. 

    

    

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.