Aktuality / Otvorenie 5. ročníka Rusínskeho festivalu vo Svidníku

Štvrtý májový týždeň sa vo Svidníku nesie v duchu rusínskej kultúry. Rusínsky festival napísal svoj už piaty ročník a počas svojej existencie si získal veľa nadšencov a priaznivcov. Organizátorom tohto festivalu je Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, v spolupráci s mestom Svidník a Podduklianským osvetovým strediskom vo Svidníku.

Prvou sprievodnou akciou, ktorá oficiálne zahájila tohtoročný Rusínsky festival bolo otvorenie Rusínskeho festivalu v Podduklianskom osvetovom stredisku, v rámci ktorého organizátori pospomínali na všetky predchádzajúce ročníky festivalu. Zdôraznili, že hlavnou myšlienkou festivalu je prezentácia rusínskej národnosti prostredníctvom folklóru, besied, výstav, prednášok a divadelných predstavení. Slova sa ujal aj primátor mesta Ing. Ján Holodňák, ktorý ocenil a vyzdvihol realizáciu tohto národnostného podujatia, prostredníctvom ktorého šírime a zviditeľňujeme rusínsku kultúru na severovýchode Slovenska.

Tohto otvorenia sa zúčastnila aj atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Maria Ivčenko, ktorá následne v spoločnosti primátora navštívila najkrajšie miesta v našom meste i regióne pod Duklou. Svidník navštívila prvý krát a hneď po jeho vzhliadnutí jej prirástol k srdcu.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.