Aktuality / Otec Ján Pajkoš oslávil životné jubileum

 

Primátor mesta Svidník Ján Holodňák prijal vo svojej kancelárii duchovného otca pravoslávnej cirkvi vo Svidníku Jána Pajkoša pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea šesťdesiat rokov.
Ján Pajkoš študoval na strednej škole aranžérstvo, výtvarníctvo a venoval sa tomuto umeniu aj počas svojho produktívneho života, až kým ho láska k umeniu nepritiahla k ikonopisectvu. Štúdiom na odbore kňazstvo a učiteľstvo sa približoval stále viac k viere až sa nakoniec rozhodol štúdium ukončiť v odbore kňazstvo. Po pôsobení v bardejovskom okrese sa dostal do farnosti vo Svidníku, kde pôsobí už 18 rokov.

K životnému jubileu mu poprial veľa zdravia a síl v náročnom povolaní primátor mesta a zaželal mu, aby sa mu darilo robiť prácu s láskou, tak ako do teraz.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.