Aktuality / Oslobodenie mesta Svidník

Mesto Svidník bolo oslobodené 19. januára 1945. Odvahu a boj za slobodu vojakov pri oslobodzovaní si predstavitelia mesta i široká verejnosť pripomína každý rok. Na pietnych aktoch k 71. výročiu oslobodenia sa zúčastnil aj prvý tajomník veľvyslanca Ruskej federácie v SR pán Nikolaj Ryžov, konzul, ekonomický atašé Gooz Laszlo z maďarského konzulátu a zástupcovia ukrajinského konzulátu. 

Pietne akty prebiehali pri Pamätníku sov. hrdinov vo Svidníku, v centre mesta pri soche gen. Svobodu a pri pamätníku na Dukle, kde mali postupne príhovory prednosta OÚ vo Svidníku Jozef Baslár, tajomník z ruského veľvyslanectva Nikolaj Ryžov, historik Jozef Rodák a primátor mesta Svidník Ján Holodňák.

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.