Aktuality / Oslavy Medzinárodného dňa žien

 

Oslavy Medzinárodného dňa žien
 
8. marec je Medzinárodným dňom žien. Pri tejto príležitosti usporiadalo Mesto Svidník s poslancami mestského zastupiteľstva a poslancom národnej rady SR Mikulášom Krajkovičom podujatie pre ženy v Dome kultúry vo Svidníku. V zaplnenej sále sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Holodňák, ktorý zaželal ženám všetko najlepšie, ocenil ich záslužnú prácu vo Svidníku a vyslovil myšlienku, aby muži vzdávali úctu ženám nielen 8.marca, ale aby to bolo počas celého roka. V programe potom prítomní tlieskali výkonom členom a členkám  detského folklórneho súboru Makovička a folklórnemu súboru Makovica.
Po ukončení kultúrneho programu primátor odovzdal kvet každej žene.                                                             JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.