Aktuality / Oslavy Dňa učiteľov vo Svidníku

 

27.3.2013  pozval primátor mesta Ján Holodňák pedagógov na oslavy  Dňa učiteľov. Najprv sa stretol s bývalými pedagógmi v AB reštaurácii, aby sa im poďakoval za prácu, ktorú vynaložili pri vzdelávaní a výchove detí, z ktorých sú dnes už dospelí ľudia a mnohí ich nasledujú v práci ako pedagóg. Prítomným zahrali a zaspievali žiaci a učitelia ZUŠ vo Svidníku. V Dome kultúry vo Svidníku primátor mesta ocenil súčasných pedagógov zo všetkých základných a materských škôl vo Svidníku. Primátor sa poďakoval pedagógom za ich činnosť a zaželal im mnoho úspechov v  náročnej práci. Vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu pedagóga pri výchove mladej generácie a spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu  Vierou Dercovou potom ocenili vybraných pedagógov z každej školy.
Ocenení pedagógovia:
 ZŠ Komenského - PaedDr. Andrea Kuzmová, Mgr. Michal Klimik
ZŠ 8. Mája - Mgr. Božena Kaščáková, Mgr. Miroslav Bačišin
ZŠ Karpatská – Bc. Lenka Fejková
ZUŠ - Mgr. Erika Cichá, Bc. Darina Marková
Spojená škola - Mgr. Martina Dzurová  
CZŠ - Mgr. Gabriela Gerberiová
MŠ Ľ. Štúra - Iveta Buchalová
MŠ 8. mája - Bc. Katarína Labunová
MŠ gen. Svobodu - Katarína Stachová
ŠZŠI – Jozef Kmiť
Primátor Ján Holodňák s vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Vierou Dercovou odovzdali všetkým bývalým i súčasným pedagógom kvet, ako poďakovanie za ich prácu. V kultúrnom programe učiteľom zahrali a zaspievali Silvayovci.V Spojenej škole vo Svidníku sa neskôr učitelia zabávali a zatancovali si pri hudbe skupiny Akustik.                      J. Mihalík
 
 
   
   
   
   
   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.