Aktuality / Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Svidník

 19. január 1945 je navždy spojený s oslobodením mesta Svidník. Odvahu a boj za slobodu vojakov pri oslobodzovaní si každoročne v tento deň pripomínajú predstavitelia mesta i široká verejnosť a prostredníctvom pietnych aktov kladenia vencov im vzdávajú úctu a vďaku.

Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa najskôr uskutočnili v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, potom sa pokračovalo pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a napokon na Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle. K zúčastneným sa na pamätných miestach v krátkom prejave prihovorili prednosta OÚ Svidník Jozef Baslár, prvý tajomník veľvyslanectva Alexander Kutorkin, primátor mesta Svidník Ján Holodňák a historik Jozef Rodák. Atmosféru pri soche armádneho generála Svobodu umocnilo aj vystúpenie žiakov ZUŠ Svidník. Na pietnych aktoch bol prítomný aj brigádny generál Ing. Vladimír Kubaň, veliteľ 1. mechanizovanej brigády.
 

V piatok 19. januára sa uskutočnil v poradí už 8. ročník vedomostnej súťaže ,,Z histórie svidníckeho regiónu 2018“, ktorý sa konal pri príležitosti oslobodenia mesta Svidník.

Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľal Vojenský historický ústav v spolupráci s Múzejným oddelením VHM Svidník a mestom Svidník. Vedomostný kvíz sa konal v Dome kultúry Svidník, hľadisko ktorého zaplnili žiaci svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu na čele s plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD., ale aj zástupcovia miestnej samosprávy, vrátane primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka.

Tak ako po minulé roky aj tento rok žiaci piatich základných škôl mesta Svidník odpovedali na otázky z histórie mesta Svidník od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvej svetovej vojny v Európe a bojov v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, druhej svetovej vojny v Európe a vo svete a Karpatsko-duklianskej operácie.

Víťazom vedomostnej súťaže sa tento rok stala  ZŠ 8. mája, druhé miesto si odniesla ZŠ Karpatská a tretiu priečku obsadila Spojená škola Svidník. V prestávkach medzi jednotlivými kolami kvízu si žiaci v hľadisku mohli pozrieť filmy s vojenskou tematikou z dielne Vojenského historického ústavu a počas vedomostného kvízu sa premietal film "Chlapec v pruhovanom pyžame". 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.