Aktuality / Oslavy 69. výročia oslobodenia Svidníka

 

Vo Svidníku sa 17. januára 2014 konali oslavy 69. výročia oslobodenia Svidníka. Delegácie mesta, štátnej a verejnej správy, politických strán, organizácii a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa zúčastnili osláv, ktoré sa začali pietnymi aktmi kladenia vencov pri Pomníku Sovietskej armády, pri soche arm. generála Ludvíka Svobodu a potom pri Pamätníku Československej armády na Dukle. Osláv sa zúčastnil zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike radca Sergej Krylov a poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič. Po pietnych aktoch sa v Dome kultúry vo Svidníku uskutočnila slávnostná akadémia, kde sa primátor Ján Holodňák úprimne poďakoval priamemu účastníkovi bojov za oslobodenie Jánovi Jurčišinovi a tiež tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju nášho mesta. V kultúrnom programe sa divákom predstavili žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy vo Svidníku.
Súčasťou slávnostnej akadémie bolo aj odovzdanie Ceny mesta Svidník Jánovi Jurčišinovi, ktorý bol priamym účastníkom oslobodzovacích bojov.
 
Ján Jurčišin sa narodil 17. decembra 1924 v obci Vagrinec v okrese Svidník. Pochádza z roľníckej rodiny, politicky organizovaný nie je. Je dlhoročným členom zväzu protifašistických bojovníkov a priamym účastníkom Karpatsko-duklianskej operácie.12. decembra 1944 v Gribove vstúpil do československého armádneho zboru, kde bol aj vystrojený. Vo výcvikovom stredisku v Šemetkovciach bol pridelený k protitankovým delostrelcom. Po dvoch týždňoch výcviku bol na jeden týždeň presunutý do Krajného Čierneho, kde pokračoval vo výcviku. Odtiaľ bol presunutý do Brusnice a bol pridelený k 2.oddielu, 1 batérii, ktorej veliteľom bol ppor. Krejčir. Do bojov bol nasadený proti maďarskej obrane 19. januára 1945 v Ladomirovej.
Odtiaľ potom postupoval na Dubovú, Ciglu, Bardejov, Nižný a Vyšný Slavkov, Prešov a Široké. Ďalší postup bol až k Liptovskému Hrádku, kde zotrval tri dní. Do bojových operácií bol nasadený na úseku Okoličná-Háje. Z tohto úseku boli presunutí do Bukarskej Novej Vsi, kde dostali plynové masky, lebo sa očakávalo, že Nemci použijú plyn. Potom sa znovu vrátili do Okoličného, kde vystriedali sovietske jednotky. Z tohto úseku bol potom presunutý do palebného postavenia v Smrečanoch. Tu robil nabíjača do kanóna. Pri jeho obsluhe bol mieričom Nikolaj Fučko. Na tomto úseku prebiehali veľmi ťažké boje a útočilo sa tu 3-4 krát denne. Počas týchto bojov obsluha ich kanóna zničila dôležité nemecké guľometné pásmo, čím uľahčili postup pechote na Háje.
V bojoch v Bobrovci zostrelili kostolnú vežu, kde bol umiestnený nemecký gul'ometčík, ktorý zabraňoval postupu našim jednotkám. Pri železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši im nemecké delostrelectvo odstrelilo hlaveň z kanóna. V Podturni potom dostali nový kanón. Počas bojových operácií im situáciu sťažovalo počasie. Boli veľké snehové záveje, takže pri preprave kanónov im pomáhalo civilné obyvateľstvo s ťažnými zvieratami. Takto im pomáhali na trase Liptovský Mikuláš - Ružomberok.
Ďalší postup bol potom na Vrútky, Žilinu a Holešov na Morave. Tu sa im podarilo ukoristiť nemecký automobil, na ktorom viezli muníciu až do Prahy. V Hrušove na Morave v palebnom postavení bola ich jednotka medzi rumunskými a sovietskymi delostrelcami. Tu ho zastihol aj koniec vojny a na počesť víťazstva strieľali osvetľovacie rakety. Odtiaľ sa presunuli do Prahy, kde na zúčastnil vojenského defilé. Z Prahy bol presunutý do Kadane, kde zaisťoval poriadok od presúvajúcich sa nemeckých vojakov. V Liberci potom ešte zabezpečoval strážnu službu jedného závodu. Odtiaľ' bol prevelený do Bratislavy, potom do Nitry a 2. júla 1945 bol prepustený do zálohy.
 
Ján Jurčišin bol ocenený týmito medailami:
~ Dukelská pamätná medaila
~ Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou
~ Pamätná medaila k 50.výročiu SNP
~ Medaila M. R. Štefánika I. stupňa, II. stupňa a III. stupňa
~ 50. výročie oslobodenia Slovenska
~ 60. výročie oslobodenia Slovenska
~ Účasť v boji proti fašizmu
~ Za vernosť
~ Pamätná medaila Československej obce legionárov
~ Za zaslugi ( Poľsko)
~ Medaila Žukova
~ Sovietska medaila k 70. výročiu oslobodenia
 J. Mihalík

 

   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.