Aktuality / Oslavy 67. výročia oslobodenia Svidníka

 

Oslavy 67. výročia oslobodenia Svidníka
 
19. januára 2012 sa vo Svidníku konali oslavy 67. výročia oslobodenia Svidníka. Delegácie mesta, politických strán, organizácii a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa zúčastnili osláv, ktoré sa začali pietnymi aktmi kladenia vencov pri Pomníku Sovietskej armády, pri soche arm. generála Ludvíka Svobodu a potom pri Pamätníku Československej armády na Dukle. Po pietnych aktoch sa v Dome kultúry vo Svidníku uskutočnila slávnostná akadémia, kde sa primátor Ján Holodňák úprimne poďakoval všetkým priamym účastníkom bojov za oslobodenie Svidníka a tiež tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju nášho mesta. Pozdrav k 67. výročiu oslobodenia zaslala aj dcéra Ludvíka Svobodu Zoe Klusáková-Svobodová. V kultúrnom časti sa divákom predstavil svojim krásnym programom súbor Karpaty a Musica Juvenalis z Košíc.
Súčasťou slávnostnej akadémie bolo aj odovzdanie Ceny mesta Svidník Jozefovi Leľovi, ktorú mu odovzdal na návrh Komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník primátor Ján Holodňák spolu s predsedom komisie Andrejom Tyčom za zásluhy Jozefa Leľa na rozvoji nášho mesta.
Jozef Leľo, roduverný Svidníčan, sa narodil v čase II. svetovej vojny a svoje detstvo prežil v biede a chudobe. Študoval na vojenských školách, ale vrátil sa späť do Svidníka. V roku 1968 bol poverený vytvorením okresnej organizácie Zväzu pre spoluprácu s armádou, ale v 70-tych rokoch sa ocitol znova na štúdiách v Moskve. V rokoch 1981-90 bol tajomníkom Okresného národného výboru. Niekoľko období bol poslancom ONV i MsZ. V rokoch 1990-1994 pracoval v odevných závodoch a potom pracoval ako riaditeľ Mestského kultúrneho strediska. Veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj kultúry a športu. Je nositeľom významných ocenení a vyznamenaní. Aj v súčasnosti je stále aktívny a pracuje ako predseda výboru Pozemkového spoločenstva urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník.
Pán Jozef Leľo oslávil okrúhly vek 70 rokov.                                JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.