Aktuality / Oslávili sme Medzinárodný deň žien

 

8. marec v kalendári je Medzinárodným dňom žien. Pri tejto príležitosti primátor mesta Ján Holodňák spolu s vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou navštívili základné školy, materské školy, ZUŠ a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, aby sa poďakovali všetkým ženám za ich prácu a prínos pre spoločnosť a vzdali im úctu za ich trpezlivosť, lásku a výchovu mužského pokolenia. V popoludňajších hodinách sa poďakoval ženám mestského úradu spolu s hlavným kontrolórom Stanislavom Fekom, s ktorým blahoželal aj ženám technických služieb. Potom prijal jubilujúce ženy, ženy denného centra, členky SZPB a neskôr sa stretol s opatrovateľkami. Primátor navštívil aj rómske spoluobčianky na Festivalovej ulici, aby ich potešil kytičkou kvetov.
V Dome kultúry vo Svidníku bol  pripravený program pre ženy, v ktorom sa prítomným prihovoril primátor Svidníka Ján Holodňák a primátor Rachova Jaroslav Dumin. Všetky prítomné ženy dostali od primátora darček v podobe programu Ľudovej hudby Kollárovci a pri odchode sa im symbolicky poďakoval karafiátom.               J. Mihalík

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.