Aktuality / Oslávili sme Deň učiteľov

 

28. marca 2014 pozval primátor mesta Ján Holodňák pedagógov zo základných škôl, materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času na oslavy Dňa učiteľov. V Dome kultúry vo Svidníku primátor mesta privítal pedagógov a poďakoval sa im za ich činnosť a zaželal im mnoho úspechov v  náročnej práci. Vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu pedagóga pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Vierou Dercovou potom ocenili vybraných pedagógov z každej školy.
Ocenení pedagógovia:
 ZŠ Komenského – Mgr. Eva Bačová, Mgr. Ladislav Široký, Mgr. Vladimír Šlepecký
ZŠ 8. mája -  Mgr. Darina Feková, Ing. Bibiána Džubáková
ZŠ Karpatská –  Mgr. Alena Biskupová
Spojená škola - Mgr. Zuzana Rodáková, Mgr. Jana Nagajdová, Katarína Vygodová
CZŠ - Mgr. Daniela Piruchová
ZUŠ - Mgr. Jozef Knézel, DiS. art
MŠ gen. Svobodu – Zlata Bobčiková
MŠ Ľ. Štúra - Ľudmila Klimová
MŠ 8.mája - Mária Mašlejová 
CVČ  –  Bc. Jozef Dirga
Primátor mesta Ján Holodňák s vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Vierou Dercovou odovzdali všetkým pedagógom kvet, ako poďakovanie za ich prácu. V kultúrnom programe učiteľom zahrala a zaspievala bratislavská skupina Muzička.
V reštaurácii Martin vo Svidníku sa neskôr učitelia zabávali a zatancovali si pri hudbe skupiny Muzička. 
V pondelok 31. marca 2014 sa primátor mesta Ján Holodňák stretol s bývalými pedagógmi v AB reštaurácii, aby si pri príležitosti sviatku učiteľov uctil aj tých skôr narodených a poďakoval sa im za ich dosiahnuté výsledky s mládežou.                     J. Mihalík

 

   
   
   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.